aardetype

4 januari 2020

De vier elementen: sanguinisch, cholerisch, flegmatisch en melancholisch

Wat zijn de 4 temperamenten vuur, lucht, water en aarde?
Maak afspraak